Psykosyntes

”Ni säger att människan är som ett hus med en källare och ett våningsplan. I mitt teoretiska hus finns det inte bara en källare och ett våningsplan. Det finns också en mellanvåning, en övervåning, ett soltak och en hiss mellan våningarna.”

Så lär Roberto Assagioli ha sagt till Sigmund Freud. Assagioli räknas som psykosyntesens fader och var en visionär. Han var kritisk mot den patologiska inriktningen i psykoanalysen och menade att man bör utgå från det friska i människan. Han hämtade inspiration från såväl österländsk filosofi som västerländsk psykologi. Kanske förutspådde han den andliga krisen i vår västerländska livsstil.

Psykosyntes en metod och ett sätt att se på människan och hennes sökande efter självkännedom. Det omfattar hela människan – kropp, känsla, tanke och själ – och fokuserar på det friska.

Som skrivarpedagog ser jag psykosyntes som ett ypperligt verktyg för att fördjupa fiktiva karaktärer. På samma sätt som en levande person kan upptäcka sin potential och vägen till självförverkligande genom psykosyntes kan även en fiktiv karaktär göra det, genom dig som författare.

Kontakta mig och berätta om ditt skrivprojekt så berättar jag mer om hur du kan fördjupa din litterära karaktär.

: : :

Vill du bli min klient?

Genom psykosyntesterapi kan du bearbeta och läka psykologiska sår, bli medveten om dina beteendemönster och ta kontrollen över dem. Du får också stöd i din längtan efter en djupare mening i tillvaron. Många som väljer psykosyntes har kommit till en punkt i livet när meningen ifrågasätts. Hur har jag hamnat här? Jag har allt jag rimligen kan önska mig, ändå saknar jag något.

Syftet med psykosyntesterapi är att göra dig medveten om din potential. Med hjälp av samtal, gestalttekniker, guidade meditationer och visualiseringar, fri teckning, kroppsrörelse, symboler kan du tillsammans med din guide frigöra dina resurser.

Kontakta mig för mer information >>

Annons