Anlita mig

Tänk efter hur mycket du vet om din karaktär. Skriv en kort presentation av ditt romanprojekt, högst en A4. Berätta vad du upplever som hinder och möjligheter och vad du tycker att du behöver hjälp med.

Kontakta mig så gör jag en första bedömning hur vi kan gå vidare.

Om du bor i Stockholm kan vi ses för det antal sessioner vi kommer överens om. Räkna med två sessionstillfällen till att börja med. Vi kan också kommunicera via Skype, telefon eller mail.

Den första sessionen syftar till att ta reda på så mycket som möjligt om din karaktär. Jag ställer frågorna, du svarar. Under den avslutande sessionen går vi igenom profilen. Som lektör och skrivarpedagog har jag bred kunskap om berättarteknik, gestaltning och dramaturgi. Som författarcoach och samtalsterapeut hämtar jag inspiration från psykosyntesens begreppsvärld. Du kommer att bli förvånad över hur mycket du faktiskt vet om din karaktär, utan att du hade en aning om det.

Annons