Min verktygslåda

Här är ett urval av de verktyg jag använder i profileringen av din litterära karaktär.

– Roller i familjesystem. Vilken roll hade din karaktär i sin ursprungsfamilj? Clownen, räddaren, hjälten/hjältinnan, ensamvargen eller tapetblomman? Hur har det präglat henne och vilken relationsmodell rättar hon sig efter?

– Självet, egot/jaget och delpersonligheter. Vilka är din karaktärs utmärkande drag, mönster och beteenden? Vilka egenskaper dominerar? Låter hon sig styras av dem eller har hon kontroll?

– Fyra perspektiv: Vilja, kärlek, smärta, försvar.

– De sju karaktärstypologierna.

– Fyra aspekter av viljan. Styrs din karaktär av den skickliga, starka, goda eller transpersonella viljan? Är viljan försvagad? Styrs hon snarare av kärlek?

– AAI (Adult attachment Inteview). Baserat på anknytningsteorin, är din karaktär trygg eller otrygg, undvikande, ambivalent?

– Arketyper, sagor, gudar/gudinnor i den grekiska mytologin.

– Tarot som inspirationskälla.

– Checklista med personliga fakta om din karaktär; en mall (ladda ner).

Annons