Vad gör en Fiction Profiler?

Som Fiction Profiler hjälper jag dig att mejsla fram en fiktiv karaktär med djup och trovärdighet. Det kan vara en romankaraktär eller för dramatisering på scen eller i film. Kanske en ny ICA-Stig eller Lisbeth Salander?

Med hjälp av olika psykologiska modeller, teorier och frågeställningar utforskar vi din fiktiva karaktär. Tillsammans skapar vi en profil som beskriver allt från vad karaktären vill, inre och yttre hinder, dominerande egenskaper och beteendemönster, till hur hon kan tänkas relatera till andra.

Karaktärens bakgrundshistoria kan vara betydelsefull för dig som författare, även om den inte är en uttalad del i handlingen.

Med profilen och historiken som grund kan du känna dig mer säker på hur din litterära karaktär troligen reagerar och beter sig i olika situationer.

: : :

Är jag Sveriges första Fiction Profiler? >>
Här ser du ett urval av de metoder och modeller jag använder mig av >>.

Är du nyfiken och vill veta mer, hör av dig. Kontakt >>


Annons